วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

วงเงินงบประมาณ

35,840,324.29 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

35,840,324.29 บาท

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content