วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไพศาลี

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาไพศาลี

วงเงินงบประมาณ

2,264,843.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,264,843.- บาท

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content