วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

วงเงินงบประมาณ

27,903,849.74

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

27,903,849.74

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content