วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่ ชัยนาท

วงเงินงบประมาณ

679,457.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

679,457.- บาท

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content