วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ

วงเงินงบประมาณ

1,029,479.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,029,479.- บาท

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content