วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แม่สอด

โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน แม่สอด

วงเงินงบประมาณ

11,861,804.98 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,861,804.98 บาท

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content