วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ชลบุรี

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ชลบุรี

วงเงินงบประมาณ

20,949,516.40 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,949,516.40 บาท

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content