วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ระยอง

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ระยอง

วงเงินงบประมาณ

24,267,186.04 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

24,267,186.04 บาท

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content