วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล มหาชัย

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล มหาชัย

วงเงินงบประมาณ

22,405,220.16 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

22,405,220.16 บาท

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content