วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์

วงเงินงบประมาณ

14,110,411.62 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,110,411.62 บาท

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content