วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ลพบุรี

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ลพบุรี

วงเงินงบประมาณ

10,194,827.41 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,194,827.41 บาท

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร