วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี

วงเงินงบประมาณ

5,425,756.68

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,425,756.68

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content