วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ธนาคารออมสินสาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

วงเงินงบประมาณ

14,206,851.95 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

14,206,851.95 บาท

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content