วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

วงเงินงบประมาณ

16,410,401.06

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,410,401.06

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content