วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 11

วงเงินงบประมาณ

7,313,351.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,313,351.60

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content