วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 10

โครงการเช่าพื้นที่สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 10

วงเงินงบประมาณ

2,579,754.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,579,754.50

วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content