วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 7 ธนาคารอมสินภาค 7

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 7 ธนาคารอมสินภาค 7

วงเงินงบประมาณ

7,847,950.90 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,847,950.90 บาท

วันที่ประกาศ : 17 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content