วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

วงเงินงบประมาณ

850,556.94

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

850,556.94

วันที่ประกาศ : 20 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content