วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กาฬสินธุ์

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส กาฬสินธุ์

วงเงินงบประมาณ

6,756,813.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,756,813.00

วันที่ประกาศ : 20 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร