วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานสาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานสาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี

วงเงินงบประมาณ

16,016,659.27 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,016,659.27 บาท

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร