วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ติดตั้งตราสัญลักษณ์ธนาคารบนป้าย Tower Sign ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 13 ธนาคารออมสินภาค 13

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ติดตั้งตราสัญลักษณ์ธนาคารบนป้าย Tower Sign ของสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 13 ธนาคารออมสินภาค 13

วงเงินงบประมาณ

4,652,114.06 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,652,114.06 บาท

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร