วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ Express Zone เพื่อเป็นสาขาซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ Express Zone เพื่อเป็นสาขาซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณ

7,784,404.96 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,784,404.96 บาท

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร