วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

โครงการเช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

วงเงินงบประมาณ

36,323,591.52 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

36,323,591.52 บาท

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content