วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาประตูชุมพล

โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาประตูชุมพล

วงเงินงบประมาณ

607,825.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

607,825.- บาท

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content