วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดศรีนคร

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดศรีนคร

วงเงินงบประมาณ

2,680,256.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,680,256.- บาท

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content