วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล

วงเงินงบประมาณ

691,810.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

691,810.- บาท

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content