วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยแถลง

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยแถลง

วงเงินงบประมาณ

452,973.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

452,973.- บาท

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content