วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวณิช (สงขลา)

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวณิช (สงขลา)

วงเงินงบประมาณ

706,711.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

706,711.- บาท

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content