วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดศรีนคร

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดศรีนคร

วงเงินงบประมาณ

3,021,173.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,021,173.- บาท

วันที่ประกาศ : 10 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content