วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน นครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณ

3,574,975.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,574,975.- บาท

วันที่ประกาศ : 23 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content