วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม 304

โครงการเช่าช่วงอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม 304

วงเงินงบประมาณ

2,114,657.92 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,114,657.92 บาท

วันที่ประกาศ : 9 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content