วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

โครงการเช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

วงเงินงบประมาณ

2,889,981.63 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,889,981.63 บาท

วันที่ประกาศ : 9 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content