วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าช่วงพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

โครงการเช่าช่วงพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี รังสิต 2

วงเงินงบประมาณ

4,440,600.63 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,440,600.63 บาท

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content