วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน

โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน

วงเงินงบประมาณ

1,669,205.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,669,205.- บาท

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content