วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน

โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

42,267,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content