วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

952,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

952,300.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content