วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE-24-eps (International Interface) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงาน BASE-24-eps (International Interface) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,197,499.97

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,197,499.97

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content