วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ “สืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter และระบบ iQNewsClip บนอินเทอร์เน็ต” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ “สืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter และระบบ iQNewsClip บนอินเทอร์เน็ต” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,492,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,492,000.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content