วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม 2. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกค้านโยบายรัฐ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม 2. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกค้านโยบายรัฐ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content