วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > เปลี่ยนแปลงประกาศ ซื้อและพัฒนาระบบ Fraud Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

เปลี่ยนแปลงประกาศ ซื้อและพัฒนาระบบ Fraud Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

276,765,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

276,764,903.55

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร