วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content