วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Backup Configuration อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Backup Configuration อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

14,956,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content