วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เนื่องจากหน่วยงานแจ้งแก้ไขแผนงาน ตามหนังสือที่ บรก.ส.ซ. 246/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เนื่องจากนำมาจัดจ้างรวมกันเป็น เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 510 คัน ระยะเวลา 5 ปี

เนื่องจากหน่วยงานแจ้งแก้ไขแผนงาน ตามหนังสือที่ บรก.ส.ซ. 246/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เนื่องจากนำมาจัดจ้างรวมกันเป็น เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 510 คัน ระยะเวลา 5 ปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content