วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้เครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งาน Microsoft Online Service (Office365) ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการโทรคมนาคม

เช่าใช้เครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ต พร้อมบริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งาน Microsoft Online Service (Office365) ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบริการโทรคมนาคม

วงเงินงบประมาณ

4,575,290.04

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2566
Skip to content