วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้ระบบ Robotic Process Automation ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ Robotic Process Automation (RPA)

เช่าใช้ระบบ Robotic Process Automation ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : โครงการ Robotic Process Automation (RPA)

วงเงินงบประมาณ

30,000,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2564