วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,590,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,590,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content