วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้ระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

เช่าใช้ระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality Management) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

วงเงินงบประมาณ

35,610,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2566
Skip to content