วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เช่าใช้พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี(พื้นที่ 242 ตรม.) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 69,913,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เช่าใช้พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี(พื้นที่ 242 ตรม.) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 69,913,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

71,689,764.60

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565
Skip to content