วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เช่าใช้บริการโปรแกรมสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อุ๊คบี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 448,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เช่าใช้บริการโปรแกรมสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อุ๊คบี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 448,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

448,500.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2564