วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่าใช้บริการห้องประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2561 จาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)”

“เช่าใช้บริการห้องประชุมเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกลูกจ้างและบุตรพนักงานเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 ประจำปี 2561 จาก บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content